آموزش آپدیت دوربین های اسفیورد و استفاده از نرم افزار جدید

ویدئو معرفی نرم افزار جدید

در نرم افزار جدید اسفیورد امکانات جدیدی مانند اشتراک فضای ابری و ارسال هشدار پیامکی اضافه شده است همچنین امکان استفاده از نرم افزار با زبان فارسی وجود دارد. در حال حاضر امکان نصب و استفاده از نرم افزار در فاز آزمایشی اول فراهم شده است. برای آشنایی با نرم افزار جدید می توانید ویدئوی را تماشا کنید.

نرم افزار جدید اسفیورد را از لینک زیر دانلود کرده و مطابق با ویدئوی آموزشی دوربین را متصل نمایید.