محصولات اسفیورد تا 15 روز پس از تاریخ فاکتور فروش، در صورتی که برچسب پلمپ دستگاه باز نشده باشد و محصول نصب نگردیده باشد، امکان مرجوعی دارد.

مرجوعی کالا باید توسط واحد خدمات پس از فروش با شماره تلفن 02191305696 تایید گردیده باشد.

در صورت تایید مرجوعی توسط واحد خدمات پس از فروش، هزینه های ارسال و دریافت کالا بر عهده خریدار می باشد و مبلغ 500000 ریال بابت هزینه های اداری فروش و پردازش انبار، از محصول خریداری شده کسر می گردد.